Home

De Radboud Universiteit Nijmegen doet onderzoek naar de ervaringen van roze 65+’ers met zorg. Aanbieders van zorg, welzijn en wonen doen nog te weinig aan bewustwording over de levensloop en de situatie van roze 65+’ers. Het gevolg is dat mensen zich niet altijd veilig voelen bij zorgverleners en medebewoners, en zorgbehoeften niet altijd boven tafel komen. Met de resultaten van dit onderzoek hopen wij deze bewustwording te vergroten.

De vragenlijst ‘Zorg voor roze 65+’ers’ is bedoeld voor u, als u 65 jaar of ouder bent, regelmatig zorg nodig hebt, èn zich ‘roze’ voelt – bijvoorbeeld lesbisch, homo, bi of trans. Of uw omgeving daarvan op de hoogte is, is niet van belang om te kunnen deelnemen.

Het invullen van de hele vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Uw ingevulde vragenlijst wordt uitsluitend gebruikt voor het onderzoek. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.